DEMI
Demineralizáciou vody sa rozumie odstránenie minerálnych solí z vody v dvoch stupňoch prvý stupeň silne kyslý katex v H+ forme a druhý stupeň silne bázický anex v OH- forme.
Výsledkom je voda o vodivosti 2 až 5 µ S cm-1.Regenerácia sa prevádza HCL+NaOH.

Naše demi stanice rozdeľujeme do dvoch skupín podľa spôsobu vyhotovenia:

Automatická demi stanica:
ovládanie riadiacou jednotkou , regenerácia sa prevádza HCL+NaOH. Dodávame ich s výkonom 3 až 15 m3/h

Mixbed:
nieje potrebná regenerácia Zmesné lôžko sa po strate kapacity vymení. dodávame ich s výkonom 3 až 15 m3/h


       
 
 © 2007 GD Water.