ODŽELEZNENIE
Odželeznením vody sa rozumie výmena Iónov pri ktorých dochádza k zachytávaniu Iónov železa na živici.

Naše odželezňovacie filtre vody môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

Podľa spôsobu použitia:
Domácnosti s výkonom do 10m3/h a priemysel do 200m3/h a viac

Podľa spôsobu ovládania:
Automatické ovládanie –regenerácia sa prevádza bez prítomnosti obsluhy a to automatickým riadiacim ventilom , ktorý môže spúšťať regeneráciu v závislosti od času, objemu alebo ich kombináciou.
Regenerácia sa prevádza soľným nasýteným roztokom


              
 
 © 2007 GD Water.