REVERZNÁ 0SMÓZA

Je polopriepustná membrána ktorá prepusti len molekuly vody čím vznikne čistá vody permeat a znečistená vody koncentrát sa ďalej odvádza do odpadu.

RO – pre domácnosť výkon 200 l/hod
RO – pre priemysel výkon 1000 l/hod


Reverzna Osmoza Priemyselna   Reverzna Osmoza pre Domacnost

 
 © 2007 GD Water.