CHEMICKÝ ROZBOR VODY:
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI HODNOTY
Vôňa a pach  
Farba nefiltrované vody  
filtrované vody  
Vzhľad nefiltrované vody  
filtrované vody  
USADENINA:
Množstvo usadenín (pri 105°C) mg/l
REAKCIA:
na fenolftalein - zjavná zásaditosť p-p hodnota nmol/l
na methyloranž - celková zásaditosť m-m hodnota nmol/l
pH (pri 25°C) nmol/l
CHEMICKÝ ROZBOR VODY:
Celková tvrdosť °nem. nmol/l
Bikarbonáty °nem. nmol/l
Solnosť °nem. nmol/l
Sodík Na+ °nem. nmol/l
Draslík K+ °nem. nmol/l
Vápnik Ca2+ °nem. nmol/l
Horčík Mg2c °nem. nmol/l
Amónium NH4+ °nem. nmol/l
Železo Fe v nefiltrovanej vode (rozmiešaný vzor) mg/l
vo filtrovanej vode mg/l
Mangán Mg v nefiltrovanej vode (rozmiešaný vzor) mg/l
vo filtrovanej vode mg/l
Chloridy Cl- mg/l nmol/l
Sírany SO2-4 mg/l nmol/l
Dusičnany NO-3 mg/l nmol/l
Dusičnany NO-2 mg/l nmol/l
Fosforečnany PO3-4(Kotolné vody) mg/l nmol/l
Uhličitany CO2-3 mg/l nmol/l
Bikarbonáty HCO-3 mg/l nmol/l
Kyselina kremičitá ako SiO2 mg/l
Chemická spotreba kyslíka ChSK (Kubel) O2 mg/l
Výparok pri 105°C mg/l
Zostatok pri vyžíhaní mg/l
Strata žíhaním mg/l
Merná el. Vodivosť pri 25°C µS/cm
ROZPUSTNÉ PLYNY:
Kyslík O2 mg/l
CO2viazaný mg/l
CO2voľný mg/l
CO2agresívny mg/l
Sírovodík H2S mg/l
Voľný chlór Cl2 mg/l
Poznámka: Údaje v nmol/l - značí koncentráciu chemických ekvivalentov.