TYP SÚV 150 CHEMICKÉ ÚPRAVNE VODY
------
SÚV 5 
SÚV 8 
SÚV 15 
SÚV 25 
SÚV 50 
SÚV 75 
SÚV 100 
SÚV 150 
Manuálne prevedenie
bezkabinetové
Poloautomatické prevedenie
bezkabinetové
Automatické prevedenie
bezkabinetové
Chemická úpravňa vody , typ SÚV 150 M,PA,A je vhodná pre tepelné uzatvorené siete do výkonu max.3000 kw pri max. tvrdosti vody 15 °dH (nemeckých). Pre komunálne účely, kde nie je potrebná minimálna zostatková tvrdosť, je možné zariadenie prevádzkovať pri vyšších prietokových rýchlostiach a nižších regeneračných dávkach NaCl.
Pre presné určenie zariadenia na úpravu vody je potrebné:
  • rozbor surovej vody podľa tab.1
  • špecifikovať účel použitia
  • požiadavky na kvalitu upravenej vody
  • požadovaný výkon m3/h
  • režim prevádzky
  • požadovaný spôsob riadenia
Technické parametre SÚV 150
Výpočet množstva upravenej vody na jeden regeneračný cyklus
 © 2002 GD Water.