TYP SÚV 5 CHEMICKÉ ÚPRAVNE VODY
------
SÚV 5 
SÚV 8 
SÚV 15 
SÚV 25 
SÚV 50 
SÚV 75 
SÚV 100 
SÚV 150 
Manuálne prevedenie
kabinetové  bezkabinetové
Poloautomatické prevedenie
kabinetové  bezkabinetové
Automatické prevedenie
kabinetové
Chemická úpravňa vody , typ SÚVK 5 M,PA,A a SÚV 5 M,PA je vhodná pre tepelné uzatvorené siete do výkonu max. 100 kw pri max. tvrdosti vody 15 °dH (nemeckých). Pokiaľ je tvrdosť vstupnej vody vyššia ako 15°dH, odporúčame zariadenie s vyšším výkonom úpravy vody t.j. nasledujúcu typovú radu SÚVK 8 M,PA,A alebo SÚV 8 M,PA. Pre komunálne účely, kde nie je potrebná minimálna zostatková tvrdosť , je možné zariadenie prevádzkovať pri vyšších prietokových rýchlostiach a nižších regeneračných dávkach NaCl.
Pre presné určenie zariadenia na úpravu vody je potrebné:
  • rozbor surovej vody podľa tab.1
  • špecifikovať účel použitia
  • požiadavky na kvalitu upravenej vody
  • požadovaný výkon m3/h
  • režim prevádzky
  • požadovaný spôsob riadenia
Technické parametre SÚV 5
Výpočet množstva upravenej vody na jeden regeneračný cyklus
 © 2002 GD Water.