TYP SÚV 8 CHEMICKÉ ÚPRAVNE VODY
------
SÚV 5 
SÚV 8 
SÚV 15 
SÚV 25 
SÚV 50 
SÚV 75 
SÚV 100 
SÚV 150 
Manuálne prevedenie
kabinetové  bezkabinetové
Poloautomatické prevedenie
kabinetové  bezkabinetové
Automatické prevedenie
kabinetové
Chemická úpravňa vody , typ SÚVK 8 M,PA,A a SÚV 8 M,PA je vhodná pre tepelné uzatvorené siete do výkonu max. 150 kw pri max. tvrdosti vody 15 °dH (nemeckých). Pokiaľ je tvrdosť vstupnej vody vyššia ako 15°dH, odporúčame zariadenie s vyšším výkonom úpravy vody t.j. nasledujúcu typovú radu SÚVK 15 M,PA,A alebo SÚV 15 M,PA. Pre komunálne účely, kde nie je potrebná minimálna zostatková tvrdosť, je možné zariadenie prevádzkovať pri vyšších prietokových rýchlostiach a nižších regeneračných dávkach NaCl.
Pre presné určenie zariadenia na úpravu vody je potrebné:
  • rozbor surovej vody podľa tab.1
  • špecifikovať účel použitia
  • požiadavky na kvalitu upravenej vody
  • požadovaný výkon m3/h
  • režim prevádzky
  • požadovaný spôsob riadenia
Technické parametre SÚV 8
Výpočet množstva upravenej vody na jeden regeneračný cyklus
 © 2002 GD Water.