ÚPRAVNE VODY
   Výroba chemických úpravní vody
| SÚV 5 | SÚV 8 | SÚV 15 | SÚV 25 | SÚV 50 | SÚV 75 | SÚV 100 | SÚV 150 |
Naše úpravne nájdu uplatnenie všade tam, kde treba používať zmäkčenú vodu, pre prevádzku ďaľších zariadení ako sú napríklad kotolne, výmenníkové stanice, vykurovacie systémy, chladiace okruhy, naparovacie zariadenia a množstvo iných.
Pre výber vhodnej úpravne môžete použiť
výpočet množstva upravenej vody na jeden regeneračný cyklus
 Okrem chemických úpravni vody Vám môžeme ponúknuť Demi vodu, kalexové źivice, regeneranty na regeneráciu živíc, jednoduché meracie sady na meranie tvrdosti vody.
 © 2002 GD Water.